Southern Province

Matara District

Matara

Lakseya Digital Color Lab.

129, Anagarika Dharmapala Mw, Matara.

041 493 83 00/077 769 87 57

lakseyamatara@gmail.com

Photo Printing                    Laminating 

Photo Editing                     Picture Framing

Album Designing             

Everyday

8.30AM – 8.30PM

 

Lakseya Digital Color Lab.

129, Anagarika Dharmapala Mw, Matara.

041 493 83 00/077 769 87 57

lakseyamatara@gmail.com

Photo Printing                    Laminating 

Photo Editing                     Picture Framing

Album Designing             

Everyday

8.30AM – 8.30PM

 

Amila Studio & Quick Color Lab

Matara

041 2223250

Photo Printing                    Laminating 

Photo Editing                     Picture Framing

Album Designing             

Mon -Sat 8.30am-6.00pm

Sunday Closed

Amila Studio & Quick Color Lab

Matara

041 2223250

Photo Printing                    Laminating 

Photo Editing                     Picture Framing

Album Designing             

Mon -Sat 8.30am-6.00pm

Sunday Closed

Sakya Studio & Digital Color Lab

No. 50 Anagarika Dharmapala Mawatha, Matara

 041 2220162 / 077 87 87 457

sakyastudio@hotmail.com

sakyacolorlab@gmail.com

Photo Printing                    Laminating 

Photo Editing                     Picture Framing

Album Designing             

8.30am-6.00pm

Sakya Studio & Digital Color Lab

No. 50 Anagarika Dharmapala Mawatha, Matara

 041 2220162 / 077 87 87 457

sakyastudio@hotmail.com

sakyacolorlab@gmail.com

Photo Printing                    Laminating 

Photo Editing                     Picture Framing

Album Designing             

8.30am-6.00pm

Darshana Digital Colour lab Pvt Ltd

58/1 Rathnapala Mawatha, Akuressa Rd, Matara

041 2237444/ 041 2237486

darshanalabmatara@gmail.com

Photo Printing                    Laminating 

Photo Editing                     Picture Framing

Album Designing             

8.30am – 6.30pm

Darshana Digital Colour lab Pvt Ltd

58/1 Rathnapala Mawatha, Akuressa Rd, Matara

041 2237444/ 041 2237486

darshanalabmatara@gmail.com

Photo Printing                    Laminating 

Photo Editing                     Picture Framing

Album Designing             

8.30am – 6.30pm

Shopping Basket