Eastern Province

Ampara District

Ampara

Vijaya Digital Color Lab

No: 02, Iginiyagala Road, Ampara.

063 2222640/ 077 1749601/ 077 2000196

Photo Printing                    Laminating 

Photo Editing                     Picture Framing

Album Designing               Flash Seal 

Book Binding          

Mon – Sun:  8:30AM–6PM

Poyaday Closed

Sudharmans Digital Color Lab

No: 78, D.S. Senanayake Veediya, Ampara.

063 2222186/077 7710036

Photo Printing                    Laminating 

Photo Editing                     Picture Framing

Album Designing               Flash Seal 

Book Binding          

Mon – Sun:  8:30AM–6PM

Poyaday Closed

Rajarata Digital Color Lab

No: 627, 6th Avenue, Near The Peoples Bank, Ampara.

063 2222653/077 7775452

Photo Printing                    Laminating 

Photo Editing                     Picture Framing

Album Designing               Flash Seal 

Book Binding          

Mon – Sun:  8:30AM–6PM

Poyaday Closed

Nathan’s Advanced Digital Colour Lab

No: 70, Ampara Road, Akkaripattu.

067 5670385/077 7526413

Photo Printing                    Laminating 

Photo Editing                     Picture Framing

Album Designing               Flash Seal 

Book Binding          

Mon – Sun:  8:30AM–6PM

Poyaday Closed

Shopping Basket